Gevelrestauratie

Restauratie van gevels zowel in hedendaagse als monumentale uitvoering. Uithakken en opnieuw aanbrengen van voegwerk door specialisten (platvol, terugliggend, snij- en knipvoegwerk), baksteenherstel en vervangen van (houten) onderdelen. Wanneer het een monument betreft dan hebben we contact met monumentenzorg en vragen de benodigde monumentenvergunning aan in samenhang met eventuele subsidieaanvraag. Naar tevredenheid van onze klanten en Monumentenzorg hebben wij al diverse projecten uitgevoerd. Bekijk alle projecten